Escaleras de hormigón

Escaleras de hormigón (1ª).

Integración de escaleras en su entorno natural

El conjunto

El conjunto

Este novo fío, que iniciamos hoxe, reflexiona sobre unha das inquedanzas importantes do estudio: a natureza. Mais en concreto a necesidade de establecer sinerxias entre a arquitectura e a natureza para que se produzan relacións de simbiose nas que as duas patas saian beneficiadas.
A mellora na accesibilidade a unha vivenda unifamiliar convértese nunha oportunidade para integrar o camiño de acceso co seu entorno natural, xerando as respostas que cada punto e situación precisan. Un camiño cómodo, salpicado por zonas onde parar, sentarse, apoiar os bultos, mentres se realiza a contención dos parterres que rodean o deambular e introducen a natureza no lugar.

Share your thoughts

No Comments

Leave a Comment:

*

})(jQuery)