industria conserveira de Vigo Tag

¿Por qué a industria conserveira de Vigo reuniu todo o sector europeo na cidade?

¿Por qué a industria conserveira de Vigo reuniu todo o sector europeo na cidade? Capítulo 3º de “Ensanche en Conserva: 1º_Iniciación”   Como xa sabedes a industria conserveira de Vigo aglutinou, a partires de mediados do século XIX, a totalidade da actividade sectorial, non solo de España se non practicamente de toda Europa. Neste novo capítulo de “Ensanche en Conserva” descubrirás as casualidades polas que os nosos queridos protagonistas, os burgueses, elixiron como centro de operacións do seu imperio esta pequena vila sen importancia do sur das rías baixas.   Industria conserveira de Vigo 1ª Casualidade: Desaparición da sardiña dos caladoiros do norte de Europa. Arredor do ano 1850 os bancos de sardiña comezan a escasear na zona de Bretaña, no norte de Europa.   A principios do século XIX a actividade conserveira comeza a desenrolarse na zona francesa de Bretaña. O seu produto principal é un peixe inconfundible de corpo esvelto e alargado, duns 25 cm, e un...

Continue Reading
})(jQuery)