Urbanismo

A Historia do Ensanche decimonónico de Vigo (02)

A Historia do Ensanche decimonónico de Vigo (2ª Achega) Desta época datan as seguintes sociedades e personalidades que hoxe en día son un emblema da cidade: O Faro de Vigo. O Real Club Celta de Vigo. Sanjurjo Badía que foi a personaxe que atraeu a Julio Verne a cidade. A Panificadora. Emblema da cidade: O FARO DE VIGO. Durante o século XIX vai levarse a cabo en Vigo un auxe no eido da edición de escritos literarios, edición de xornais así como a aparición de imprentas que van sustentar toda esta produción. Se comparamos a cantidade de xornais que viron a luz na segunda metade do século XIX (un total de 55 xornais segundo o que nos conta Cabanelas no seu libro sobre o cable inglés) ca poboación total (o censo de 1897 do Instituto Nacional de Estatística da a cifra de, mais ou menos, dezaseis mil habitantes) podémonos facer unha idea da...

Continue Reading
})(jQuery)